HYUNDAI 15/18/20/23BRP-9

  • Maksimum performans
  • Rahat çalışma alanı
  • Eğri kontrolü
  • Yük ağırlığı göstergesi (OPS)
  • Çatal kamera & LCD monitör (OPS)
  • Yükseklik göstergesi (OPS)

Tonaj 1,5 t - 2,3 t
Asansör Yüksekliği 5,011 m - 10,161 m

DİĞER ÜRÜNLER