HYUNDAI 14/16/20/25BRJ-9

  • Maksimum performans
  • Rahat çalışma alanı
  • Eğri kontrolü
  • Yük ağırlığı göstergesi (OPS)
  • Çatal kamera ve LCD monitör (OPS)
  • Otomatik Tilt Düzleme (OPS)

Tonaj 1,4 t - 2,5 t
Asansör Yüksekliği 4,305 m - 12,007 m

DİĞER ÜRÜNLER